Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hvad har cykler og haveredskaber med FNs Verdensmål at gøre? I Mali er genanvendt dansk udstyr med til at skabe jobs, og forsendelsen af udstyr er dermed en del af indsatsen for at nå Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst.
I Mali er politisk uro og ustabilitet en del af hverdagen og har været det i flere år, pga. en række sammenfaldende politiske og økonomiske kriser. Usikkerhed omkring hvad fremtiden bringer, er derfor et vilkår for mange unge, som vokser op i landet i dag. En del af dem ser sig nødsaget til at flygte eller emigrere til andre lande for at kunne leve et ordentligt liv.

Et mangeårigt samarbejde mellem en bornholmsk borgerforening, den danske NGO International Kontakt, og en lokal, malisk civilsamfundsgruppe forsøger at imødegå udviklingen ved at være med til at sikre bedre vilkår i Mali. Siden 2003 har organisationerne arbejdet sammen om at skabe bedre vilkår i den lille landsby Pah i Mali i det vestlige Afrika. De seneste år med fokus på at sikre ordentlige jobs og dermed stabile indtægter til landsbyens unge indbyggere.
Helt konkret står den maliske organisation Association d’Ampari bag initiativet til et lokalt cykelværksted. Særligt i sæsonens tørre tid er det svært for landsbyens unge mænd, som ellers er beskæftiget i landbruget, at finde arbejde. De er derfor særligt udsatte for at lade sig infiltrere i nogle af de terrornetværk, der er aktive i området. I cykelværkstedet kan de unge mænd sikre sig en indtægt fra reparationen af cykler, samt mindre landbrugsmaskiner. Der drives desuden en lille maskinstation, hvor et kooperativ af landmænd er med til at sikre, at flere får muligheden for at anvende maskiner, som ellers ville være for dyre at anskaffe sig.
På den måde er samarbejdet mellem de tre organisationer med til at sikre, at vi når i mål med Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst. Her lyder et af delmålene, at vi skal ’hjælpe unge i arbejde, uddannelse og i praktik’.

Samarbejdet mellem de to organisationer Association d’Ampari og International Kontakt har tidligere fokuseret på udvidelse af landsbyens skole og sundhedscenter og har stået bag etableringen af et kvindecenter. Senest har de to organisationer engageret sig i etableringen af et uddannelsessted og værksted for unge mænd fra området med fokus på
reparation af cykler og mindre maskiner til landbruget.

 

 

Hvad

Cykelværksted og haveredskaber

Hvor

Pah, Mali